Ondersteuning verenigingen


Naast uitvoeringsbudget is er voor sportverenigingen uit de gemeente Ommen ook de mogelijkheid om gebruik te maken van ondersteuningsaanbod in de vorm van workshops, clinics, inspiratiesessies en begeleidingstrajecten.

Een aantal voorbeelden van services zijn:

  • Begeleidingstraject sportverenigingen die zich willen richten op het thema ‘gezondheid’  kunnen ondersteuning krijgen om minimaal brons te halen op het thema ‘Gezonde sportkantine’
  • Ondersteuningstraject sportverenigingen op het gebied van verenigingsmanagement
  • Scholing technisch kader sportverenigingen
  • Scholingstraject kader hoe om te gaan met kinderen met ADHD / Autisme
  • Workshops sportverenigingen en ouders over ouderbetrokkenheid en positief sportklimaat
  • Oprichten sportplatform voor sportverenigingen


Aanmelden voor een ondersteuningsaanbod kan door een mail te sturen naar samenfitterverder@ommen.nl

Zijn er binnen uw sportvereniging andere behoeftes die niet in bovenstaande informatie staat en past de behoefte bij Samen Fitter Verder? Mail dan naar samenfitterverder@ommen.nl. Dan kijken we samen met de adviseur lokale sport of er een ander aanbod beschikbaar is. 

Video