Regiegroep

Samen Fitter Verder ! werkt met een regiegroep. Dit is een afvaardiging van de partijen die in 2020 het akkoord hebben ondertekend. De regiegroep is de aanjager van het akkoord. Zij zijn o.a. verantwoordelijk voor de communicatie rondom Samen Fitter Verder!, beoordelen ingebrachte projectplannen en gaan met partijen in gesprek om hen enthousiast te maken om aan de slag te gaan met bepaalde thema's uit het akkoord. 

Kernteam Samen Fitter Verder
Uit de regiegroep is een kernteam geformeerd, het “dagelijks bestuur” van Samen Fitter Verder. Dit team bestaat uit:

Eralt Boers, bureau Looplijnen
Is voorzitter van de regiegroep en kernteam en is daarbij verantwoordelijk voor de vergaderingen rondom Samen Fitter Verder!. Daarbij is hij ook betrokken bij de communicatie van Samen Fitter Verder!  

Bram Hoving, Tennis vereniging Ommen, sport
Lid kernteam en verantwoordelijk voor de marketing/communicatie en financiën. 

Nienke Weijdeman, gemeente Ommen
Verantwoordelijk voor de coördinatie/marketing/communicatie. Daarnaast ook verantwoordelijk voor de services voor de sportverenigingen. 

Natascha Visser, gemeente Ommen
Verantwoordelijk voor de algemeen beleid en financiën 


Leden regiegroep Samen Fitter Verder! (januari 2022)

1 Mariëlle Kuik - Fysiotherapie De Carrousel
Sport en Gezondheid

2 Nienke Weijdeman - Gemeente Ommen
Allerlei

3 Natascha Visser - Gemeente Ommen
Allerlei

4 Ellen van der Vegte - Vitaal Vechtdal
Sport, Welzijn en Gezondheid

5 Karin Swiersema - GGD IJsselland
Preventie

6 Carla Mastenbroek - FysioTotaal
Sport en Gezondheid

7 Jordy Habekotte - WijZ welzijn Ommen
Sport en Welzijn

8 Alex Govers - Tactus
Welzijn

9 Bram Hoving - Tennisclub Ommen
Sport/allerlei

10 Jan Hagedoorn - VV Mariënberg
Sport

11 Eralt Boers - Looplijnen
Allerlei

12 Esther van Dorland - Sint Bernardusschool
Onderwijs

Meer informatie over Samen Fitter Verder?
Als je vragen hebt over Samen Fitter Verder!, aarzel niet om contact op te nemen. Dat kan door een mail te sturen naar samenfitterverder@ommen.nl of door contact op te nemen met Nienke Weijdeman op telefoonnummer 0523 - 788850.