Subsidie nodig?

Heeft u een mooi initiatief dat past bij de speerpunten en ambities van Samen Fitter Verder! maar bent u nog op zoek naar financien? Dien dan uw project aanvraag in bij Samen Fitter Verder! In 2023 is de dealine 15 september. Lever het project dan ook voor 15 september in!

Krijgt u geen financien toegekend of is het bedrag niet volledig kostenddekkend?  Bekijk dan ook eens onderstaande links voor andere subsidie mogelijkheden.

Kenniscentrum Sport en Bewegen:                                                                                https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/producten/sportsubsidie-database/

Wanneer u een account aanmaakt krijgt u toegang tot de database. Door de filters kunt u heel gericht zoeken naar subidies.

Fondsenzoeken.nl

https://fondsenzoeken.nl

Door aandachtsgebieden aan te vinken kunt u gericht op zoek naar een passende subsidie

De FIN

https://fondseninnederland.nl

De FIN behartigt de belangen van fondsen en foundations, is het platform voor onderlinge kennisuitwisseling en stimuleert kwaliteit en effectivieit in de sector.

Provincie Overijssel

https://overijssel.nl/loket/subsidies

Naast bovenstaande landelijke databases heeft de provincie Overijssel een online omgeving waar je kunt zien of er subsidietrajecten open staan op het gebied van sport, bewegen en maatschappij.

Komt u er niet uit dan kunt u ook eens contactopnemen met de initiatievencoach van de provincie Overijssel. Hij kan ondersteuning bieden bij de voorbereiding van uw initiatief.

Initiatievencoach: Maarten Bomans

Telefoonnummer: 06- 33006738

Mail: m.bomans@overijssel.nl