Toegekende projecten

Verantwoording gesubsidieerde projecten 2020 - 2023

Tiener Aquasport zwembad Carrousel

Voor de aanschaf van materialen voor een op te starten tiener aquagroep in zwembad De Carrousel. Het project is ingediend door ouders en zwembad De Carrousel.

Subsidie € 1.900, -

 

Preventieactiviteit Loop-je-lichter

Voor het opstarten van bijeenkomsten “Wat als slapen niet vanzelfsprekend is” en “Wat als stress jou in de weg zit” Project is ingediend door ACO van Elderen en Impluz. 

Subsidie € 3.420, -

 

Fitclub Ommen

Voor het opstarten van een sportuurtje voor volwassenen (18+) met een (lichte) verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Het project is ingediend door K-vriendelijk en de Baalderborggroep.

Subsidie € 2.110,-

 

Aanschaf materiaalkisten incl. spelkaarten in gymzalen

Hiermee kunnen kinderen tijdens het bewegingsonderwijs in aanraking komen met andere sporten/beweegvormen, die wellicht ook buiten school weer gespeeld kunnen worden. Dit project is ingediend door een drietal initiatiefnemers vanuit het onderwijs, fysiotherapie en de gemeente.

Subsidie € 1.8000, -

 

Workshops Calisthenics Park Ommen

Voor opleidingskosten voor het geven van gratis workshops aan de inwoners van de gemeente Ommen voor het op een veilige manier gebruik maken van de toestellen in het te realiseren park. Het project is ingediend door Sportrijk/Crossfit Ommen.

Subsidie € 650,-

 

Beweegtuin Ommerkanaal

Realiseren beweegtuin naast het buurthuis met verschillende attributen voor alle leeftijdsgroepen. In het activiteitenprogramma worden kracht, uithoudingsvermogen en mobiliteit gestimuleerd.

Subsidie € 3.000, --

Schoolsportdag groepen 7 en 8 basisscholen

Leerlingen kennis laten maken met de verschillende sportverenigingen in Ommen en laten inzien, dat bewegen van jongs af aan van belang is voor je lichaam en je geest en het ontmoeten, elkaar zien en plezier hebben in de sport.   

Subsidie € 3.000, --

 

Geo caching Alteveer 

Mensen een leuke (alternatieve) activiteit bieden in de buitenlucht, om mensen in beweging te krijgen en houden, ze te enthousiasmeren voor geo caching en door, met in achtneming van de coronamaatregelen, naar elkaar om te zien door met elkaar in beweging te komen. Het sociale aspect is ook zeer van belang.

Subsidie € 750,--

 

Dans 3-DAAGSE Studio 85

Het doel is zoveel mogelijk kinderen in de gemeente Ommen te laten bewegen! 3dagen vol dans, sport & plezier om een positieve ervaring te creëren met bewegen en fit zijn.

Subsidie € 3.600,- 

 

Danslessen dansschool Kidans basisschool leerlingen Vilsteren

Door het aanbieden van deze sport de sociale contacten van de leerlingen na sluiting van de school onderhouden en samen in beweging te blijven.

Subsidie € 1.000, --

 

Bewegen bij eenzaamheid fysiotherapie Carrousel

Het bewegen bij sociaal geïsoleerde, inactieve ouderen versterken en hen uit hun sociaal isolement halen.

Subsidie € 1.000,- 

 

Sport en bewegen Johan Seckelschool

De kinderen tijdens keuzemiddagen kennis laten maken met de verschillende sporten in Ommen en hen stimuleren meer te sporten en te bewegen. TCO heeft meegedaan

€ 2.000, - 

 

Racerunners/frame runners Aco:

Aanschaf Running Frames om kinderen en jongeren met een beperking te laten sporten in hun eigen regio en laten merken dat ze het echt kunnen en er bij horen.

Subsidie € 3.000

 

Workshops mindfullness Tennis Club Ommen:

De workshops zijn bestemd voor alle sporters en dragen bij aan algemene fitheid aspecten als coördinatie, reactiesnelheid, ademhaling en focusoefeningen.

Subsidie € 2.000

 

Revalideren kun je leren fysio praktijken Ommen

Een bijdrage leveren aan een gezonde, efficiënte  revalidatie en er van bewust worden hoe om te gaan met je lijf en wat je kan doen om herhaling te voorkomen. 

Subsidie € 3.000,--

 

COACHINGSTRAJECT POSITIEVE GEZONDHEID

Een traject voor professionals over wat is positieve gezondheid en hoe kan je dit inzetten.

Subsidie € 5000,-

 

Uitwerking gratis leefstijlscan 70+ gemeente Ommen

Afnemen leefstijlscan bij een moeilijk te bereiken doelgroep 70 + 

Subsidie € 5000,-

 

Sport en bewegen school De Maat, De beweegfabriek 

De kinderen tijdens keuzemiddagen op school kennis laten maken met de verschillende sporten in Ommen en hen stimuleren meer te sporten en te bewegen. 

Subsidie € 3.000,--

 

De gezondere sportomgeving

JOGG Teamfit, Tactus Verslavingszorg en de gemeente bundelen hun krachten en komen bij deze met een plan om de sportomgeving in de gemeente Ommen een stukje gezonder te maken. Er is aandacht voor het voedingsaanbod in de kantine, maar ook voor een rookvrij sportterrein en een verantwoord alcoholgebruik.

Subsidie € 1.000,-

 

MENS THEATERVOORSTELLING & EDUCATIEPROGRAMMA #DANSBEWEEGTJE

Studio 85 wil naast het bieden van een groot dansplezier en de jeugd in beweging brengen hen ook meenemen in een maatschappelijk thema: kracht, zwakheden, en onzekerheid. Dit door de leerlingen deel te laten nemen aan de voorstelling MENS.

Subsidie € 3.000,- 

 

KANKER EN DOOR!

De groep 30-40 jarigen na een kankerbehandeling met elkaar in contact brengen voor gerichte sportactiviteiten, leefstijlverandering en lotgenotencontact.

Subsidie € 1.700,- 

 

 

PILOT MQ SCAN

Met de scan wordt de motorische ontwikkeling van een kind gemeten. Doel is inzicht te krijgen in het niveau van de motorische vaardigheden van alle basisschoolleerlingen in Ommen en zo vervolgens makkelijk door te verwijzen naar een speciaal aanbod voor kinderen, die lager dan gemiddeld scoren.

Subsidie € 1.200,- 

 

Vitaliteitsoplossing THE ONE

Om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van obesitas en verkeerde eetgewoonten en om de sportprestaties te verhogen is er een programma voor de selecties van sportverenigingen. De selectie krijgt 4 keer per jaar voeding- en lifestyleadvies en sport specifieke training en metingen om de progressie te meten. Iedere deelnemende sportvereniging krijgt een eenmalige bijdrage van € 500,-. Dit betekent dat 6 sportverenigingen gebruik kunnen maken van deze bijdrage. De sportvereniging kan hiervoor een aanvraag indienen bij Samen Fitter Verder!

Subsidie € 3.000,-

 

 


Positiviteitsbox

De Positiviteitsbox is een box welke te maken heeft met o.a. het vergroten van (werk)plezier, het ontwikkelen van een positieve mindset, (werk)geluk, ontspanning, balans en duurzame inzetbaarheid. De box heeft diverse waardevolle onderdelen. Het is gericht op een gezonde leefstijl en dan met name gericht op de mentale kant. Veel acties zijn gericht op de fysieke kant, de mentale kant is net zo belangrijk als de fysieke kant. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Subsidie € 2.995,-

 

Gezonde School-aanpak thema Welbevinden primair onderwijs

Met de extra inzet van de Gezonde Schooladviseur van GGD IJsselland worden basisscholen ondersteund om het themacertificaat Welbevinden van de Gezonde School-aanpak op een structurele manier in te zetten op de scholen. Dit met als doel leerlingen met plezier en zelfvertrouwen naar school te laten gaan.

Subsidie € 5.000,- 

 

Act your way

Het aantal jongeren dat moeite heeft om te gaan met stress en prestatiedruk neemt toe. Met de inzet van Acceptatie en Commitment Therapie ‘Act Your Way’ worden jongeren geholpen afstand te nemen van gedachten en er flexibeler mee om te gaan.

Subsidie € 2.240, -